Formular
Kërkesë për studentë
Publikuar me: 05/04/2023 Shkarko
Fleteregjistimi i semestrit Bachelor
Publikuar me: 05/04/2023 Shkarko
Fleteregjistimi i semestrit Master
Publikuar me: 05/04/2023 Shkarko
Formulari - F1B
Publikuar me: 05/04/2023 Shkarko
Formulari 1.1
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Formulari 1.2
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Formulari 1.3
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Formulari - F2B
Publikuar me: 05/04/2023 Shkarko
Formulari 2.1 Deklarata per pune autentike
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Formulari 2.2
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Formulari 3
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Formulari 4 Konfirmimi nga administrata
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Formulari 5 Njoftimi per mbrojtje publike
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Formulari 6
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Kërkese për shtyerje të afatit të temës master
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko