HAPJA E AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT VEROR 2020/21
Lexo më shumë

Meso më shume për e-Karrieren dhe si të avancohesh në vemprimtarinë që e ke perzgjedh.

Exploro Fakultetin.

Programet

Baçelor, Master dhe Doktoraturë

Lexo më shumë

Laboratorët

Lexo më shumë

Dokumente

Vendime, Rregullore, Konkurse etj.

Lexo më shumë

Disa fjalë nga studentët tanë.

Ikumi Ishidate

Happy Student
I will never forget the time I spent in Prishtina. I believe that applying to PISU was definitely one of the best decisions I've made during my master program.

Gylymser Hoxhaj

Happy Student
International Summer university of Prishtina, is one of the best experiences which every student of Kosovo should undergo.