Dokumente
Udhëzim administrativ (MASHTI) nr. 09-2021 Aplikimi i pagesave të studentëve në istitucionet publike të arsimit të lartë
Publikuar me: 07/12/2021 Shkarko
Draft Rregullore për studime themelore - Baçelor
Publikuar me: 07/12/2021 Shkarko
Vendim nga Këshilli botues i UP Hasan Prishtina për botim
Publikuar me: 07/12/2021 Shkarko
Udhëzues për aplikim për leje botimi
Publikuar me: 07/12/2021 Shkarko