Antarët e Trupit Këshillëdhënës


01. Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinore dhe Infrastruktures - Përfaqësues: Hysen Durmishi


02. Ministria  e Punëve të Mbrendshme - DEPARTAMENTI I STANDARDEVE DHE POLITIKAVE TË  INXHINIERINGUT DHE MENAXHIMIT TË NDËRTESAVE QEVERITARE - Përfaqësues: Mimoza Kurteshi


03. Ministria  e Punëve të Mbrendshme - Agjensia e Menaxhimit Emergjent - Përfaqësues: Nehat Koqinaj


04. Bau Holding - Përfaqësues: Bajram Gashani


05. Tregtia - Përfaqësues: Faton Grajçevci


06. Engineering - Përfaqsues: Rexhep Hajdari


07. InfraKos - Përfaqësues: Zijadin Isufi


08. Hidroterm - Përfaqësues: Naser Berisha


09. Hidroing - Përfaqësues: Eta Morina


10. Alfa-I - Përfaqësues: Halil Jahaj


11. KRU Prishtina - Përfaqësues: Sokol Xhafa


12. Infra Plus - Përfaqësues: Musa Islamaj


13. ALB-Architect - Përfaqësues: Afrim Demiri


14. Geo&Land - Përfaqësues: Saranda Murseli


15. Consult Engineering - Përfaqësues: Lavdije Sopi


16. Geo-Consulting - Përfaqësues: Sabri Zylfiu


17. Gjeogauss - Përfaqësues: Selatin Ismaili


18. GEO Map - Përfaqësues: Florent Emini


19. AL Trade - Përfaqësues: Sokol Gashani