Elita Ferati

Elita Ferati

Inxhinieri e Ambientit, BSc

Nr.kontaktues:

//

Email: //

  "Fali ditës emrin dhe mundin tënd. Një ditë gjithçka do ia vlejë.”

Valmir Lokaj

Valmir Lokaj

Konstruksione, BSc

Nr.kontaktues:

//

Email: //

“Të dëshirosh është të mundesh. Një pasion i vërtetë, një përkushtim total kundrejt një qëllimi, rezulton përherë i suksesshëm.“ 

Ilir Prekupi

Ilir Prekupi

Hidroteknikë, BSc

Nr.kontaktues:

//

Email: //

“Profesionalizmi është kusht për zhvillim të sigurtë! "

Çlirime Horuni

Çlirime Horuni

Gjeodezi, BSc

Nr.kontaktues:

//

Email: //

" Mos lër frikën e humbjes të jetë më e madhe se dëshira për të fituar. "

Diellëza Zogjani

Diellëza Zogjani

Konstruksione, MSc

Nr.kontaktues:

//

Email: //

“Kurrë, kurrë, kurrë mos hiqni dorë. Asgjë nuk është e pamundur.”

Ardenisa Shatri

Ardenisa Shatri

Gjeodezi, MSc

Nr.kontaktues:

//

Email: //

"Mënyra më e mirë që të parashikosh të ardhmen tënde është që t`a krijosh atë."