Raportet
Hapja e Konferencës së dytë Ndërkombëtare e Inxhinierisë së Ndërtimit ICCE 2023
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
Mbyllja e ditës së parë së Konferencës së dytë Ndërkombëtare e Inxhinierisë së Ndërtimit ICCE 2023
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
Raporti - Dita e Dytë e ICCE 2023 – Përmbyllja e konferencës
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
Raport përmbledhës i Konferencës Ndërkombtare në Inxhinierinë e Ndërtimit - ICCE 2023
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko