URIME, DITA E KUSHTETUTËS SË KOSOVËS, 09 prill 2024!

08 Prill 2024
SHARE

Urime për Dita e Kushtetutës së Kosovës! Kjo ditë shënon një moment të rëndësishëm në historinë dhe zhvillimin e shtetit të Kosovës. Në këtë ditë, përkujtojmë miratimin e Kushtetutës së Kosovës, një dokument i cili vendos bazat për funksionimin dhe zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë kosovare. Ky është një moment për të festuar dhe për të reflektuar mbi rëndësinë e shtetësisë dhe ligjit në ndërtimin e një shoqërie të lirë dhe të drejtë për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Marrë nga Kushtetuta e Kosovës:


PËRKUFIZIMI I SHTETIT NGA KUSHTETUTA E KOSOVËS

Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik, dhe i pandashëm. Republika e Kosovës është shtet i shtetasve të vet. Republika e Kosovës ushtron autoritetin e saj bazuar në respektimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të vet dhe të gjithë individëve brenda kufijve të saj. Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjese të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti.

SOVRANITETI I KOSOVËS

Sovraniteti i Republikës së Kosovës buron nga populli, i takon popullit dhe ushtrohet, në pajtim me Kushtetutën, nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur, me referendum, si dhe në forma të tjera, në pajtim me dispozitat e kësaj Kushtetute. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë Kushtetutë dhe me ligj.