"Një Kartolinë Për Ty"

21 Mars 2024
SHARE

Është një aktivitet tradicional i organizuar nga Shoqata Down Syndrome Kosova me 21 mars 2024, në përkujdesje të Ditës Botërore të Sindromës Down. Kjo ngjarje mbledh pjesëmarrës nga komuniteti i Kosovës për të shfaqur mbështetjen dhe solidaritetin ndaj personave me sindromën Down dhe shoqatës që punon në favor të tyre.

Stafi akademik, personeli administrativ dhe Studentet e Fakultetit te Inxhiniersise se Ndertimit, me perkushtim u organizuan ne kete dite per te inkurajuar dhe mbeshtetur personat e prekur me sindromen Down.

Gjatë këtij aktiviteti, pjesëmarrësit kanë mundësinë të krijojnë dhe të personalizojnë kartolina të veçanta për personat me sindromën Down. Këto kartolina janë shprehje të dashurisë, inkurajimit dhe mbështetjes për individët me nevoja të veçanta, dhe shfaqin përkushtimin e tyre ndaj përfshirjes dhe respektimit të të drejtave të tyre.

Pjesëmarrësit paten mundësinë të shkruajnë mesazhe inkurajuese, vizuale të ndryshme dhe shprehje të dashurisë për personat me sindromën Down. Kartolinat e krijuara gjatë këtij aktiviteti janë më pas shfaqur në një ekspozitë publike ose janë dërguar si dhuratë për individët me sindromën Down, duke shfaqur solidaritetin dhe mbështetjen e komunitetit për ta.

"Një Kartolinë Për Ty" është jo vetëm një rast për të shfaqur dashurinë dhe mbështetjen për personat me sindromën Down, por gjithashtu një mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin publik për nevojat e tyre dhe për të promovuar përfshirjen dhe respektimin e tyre në shoqëri.

Ky aktivitet tradicional reflekton përkushtimin dhe angazhimin e Shoqatës Down Syndrome Kosova në përkujdesje të personave me sindromën Down, duke ndihmuar në ndërgjegjësimin dhe përfshirjen e tyre në shoqëri, si dhe duke shfaqur solidaritetin dhe mbështetjen e komunitetit për ta.