Takimi për konstituimin e këshillit të Institutit të FIN

26 Dhjetor 2023
SHARE

Sot me datë 26.12.2023, u mbajt takimi për konstituimin e këshillit të Institutit të FIN, si dhe emërimi i kryesuesit të këshillit të IFIN.

Në takimin e organizuar, u diskutuan çështje organizative të këshillit të IFIN si dhe pozitat menaxhuese të saj.

Këshilli i IFIN vendosi me vota unanime që për mandatin katër vjeçar të emërohet Prof.Ass.Dr. Besim Ajvazi, kryesues i keshillit te IFIN.