Në ambientet e Fakultetit të Arkitekturës është organizua ligjërata e hapur nga Profes.asoc. Dorina Pojani me titull “Humans and Vehicles, A Love Story”

11 Dhjetor 2023
SHARE

Sot 11 dhjetor 2023, në ambientet e Fakultetit të Arkitekturës është organizua ligjërata e hapur nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit të Universitetit të Prishtinës nga Profes.asoc. Dorina Pojani me titull “Humans and Vehicles, A Love Story” me tematikë të zhvillimit të transportit, sfidat dhe vështirësitë.

Prof.asoc.Dorinë Pojani është pjesë e Universitetit të Queensland, Australisë në fushat e planifikimit Urban. Ajo u transferua ne Australi në vitin 2015 pasi kreu postdoktoraturen në TU Delft, Holandë. Portofoli i saj kërkimor përfshin aspekte të ndryshme të mjedisit të ndërtuar, si projektimin urban, transportin dhe strehimin. Ajo i ka eksploruar këto tema në Ballkan dhe shumë vende të tjera. Një tipar dallues i qasjes së saj akademike është perspektiva gjinore në kontekstin urban. Rrugëtimi akademik i Dorinës pasqyron një trajektore ndërkombëtare, me studimet pasuniversitare në Shtetet e Bashkuara dhe Belgjikë, përveç vendit te saj amë, Shqipërisë. Ndër vite, ajo ka qenë e ftuar si hulumtuese ose pedagoge në vende të ndryshme, përfshirë Austrinë (Universiteti i Vjenës), Kilin (Universiteti Katolik), Italinë (Universiteti IUAV) dhe Omanin (Universiteti Gjerman i Teknologjisë). Dorina ka shërbyer gjithashtu si konsulente për disa nga agjencitë e Kombeve të Bashkuara, përfshirë UNDP, UNESCAP dhe UN Habitat. Projektet e saj kërkimore janë mbështetur financiarisht nga organe të ndryshme grantore, ndër to edhe Agjencia Australiane e Kërkimit Shkencor. Ndër botimet e Dorinës është libri ‘Qytetet Trofe: Një Perspektivë Feministe mbi Kryeqytetet e Reja’, botuar nga Edward Elgar, Londër, ne vitin 2021 [‘Trophy Cities: A Feminist Perspective on New Capitals’]. Përveç kontributeve të saj akademike, Dorina angazhohet në mënyrë aktive me mediat kombëtare dhe ndërkombëtare. Përpara karrierës së saj akademike, ajo ka punuar si urbaniste në Kaliforni, SHBA.