Rezultatet preliminare për afatin plotësues të konkursit në studimet master të vitit akademik 2023/2024 - Fakulteti i Inshinierisë së Ndërtimtit

19 Tetor 2023
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Inshinierisë së Ndërtimtit, të mbajtur më 19.10.2023.

Departamenti Konstruksioneve

Departamenti Hidroteknikë

Departamenti Gjeodezi

Shënim: Kandidatët e pakënaqur me vlerësim mund të paraqesin ankesë në Fakultetin e Inshinierisë së Ndërtimtit në Zyrën e Protokolit 401 me datën 20.10.2023 dhe 23.10.2023 prej orës 08:00 deri 16:00.

Shqurtimi i ankesave bëhet me datën 24.10.2023 duke filluar nga ora 09:00 në prani të kandidatëve.