Rezultatet preliminare për afatin e konkursit në studimet master të vitit akademik 2023/2024 - Fakulteti i Inshinierisë së Ndërtimtit

03 Tetor 2023
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Inshinierisë së Ndërtimtit, të mbajtur më 03.10.2023.

Departamenti: Konstruksioneve
Departamenti: Hidroteknikë
Departamenti: Gjeodezi
Departamenti: IWRM

Shënim: Kandidatët e pakënaqur me vlerësim mund të paraqesin ankesë në Fakultetin e Inshinierisë së Ndërtimtit në Zyrën e Protokolit 401 me datën 04.10.2023 dhe 05.10.2023 prej orës 08:00 deri 16:00.

Shqurtimi i ankesave bëhet me datën 05.10.2023 duke filluar nga ora 16:00 në prani të kandidatëve.