Rezultatet përfundimtare për afatin plotësues të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2023/2024 - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

14 Shtator 2023
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, të mbajtur më 11.09.2023.

Departamenti: Konstruktiv
Departamenti: Hidroteknikë
Departamenti: Gjeodezi
Departamenti: Inxhinieri e Ambientit

 

Shënim: Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet në Administratën Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) sipas këtij orari:

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, datë 20.09.2023 prej orës 9:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00

Dokumentet e nevojshme janë:

      1.  Fletergjistrimin e plotësuar i cili nxirret nga faqja https://apliko.uni-pr.edu/Regjistrimet.
      2.  Dy fotografi( formati 4.5 x 6 cm) sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.