Rezultatet preliminare për afatin e parë të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2023/2024 - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

20 Korrik 2023
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, të mbajtur më 20.07.2023.

Departamenti: Konstruktiv
Departamenti: Hidroteknikë
Departamenti: Gjeodezi
Departamenti: Inxhinieri e Ambientit

 

Shënim: Kandidatët e pakënaqur me vlerësim mund të paraqesin ankesë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit në Zyrën e Protokolit 401 me datën 21 dhe 22.07.2023 prej orës 08:00 deri 16:00.

Shqurtimi i ankesave bëhet me datën 24.07.2023 duke filluar nga ora 11:00 në prani të kandidatëve.