Njoftim për përfituesit e Bursës Universitare

21 Shkurt 2023
SHARE

Njoftojm studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë, të cilët  janë përfitues të Bursës Universitare për vitin akademik 2022/2023, sipas raportit të datës 10.02.2023,  me nr. të prot.376, për pagesë të mjeteve në llogaritë bankare, duhet  të i dërgoni dokumentet  në zyrën e shërbimit të studentëve si në vijim:

  •  Kopjen e Letërnjoftimit ( nga të dy anët)
  •  Konfirmimin nga Banka (jo më të vjetër se 6 muaj)
  •  Kopje e ID- kartelës studentore
  •  Formularin e plotsuar dhe nënshkruar, që mundë të e shkrakoni më poshtë

 Afati për dorëzimin e dokumenteve është deri me datë 03.03.2023. 

Formulari per Bursë

Lista e përfituesve të bursës universitare FN 2022/2023