AFATI I PROVIMEVE MARS - APSOLVENTAT 2024

14 Mars 2024
SHARE

Të gjithë studentët kanë të drejtë të paraqesin vetëm dy provime, afati do të realizohet Vetëm në një ditë për të gjithë studentet në dy terminë:

Me 06/04/2024 në ora 9:00 do të mbahen të gjitha provimet e semestrave tekë për studentet e nivelit bachelor dhe master.

Me 06/04/2024 në ora 13:00 do të mbahen të gjitha provimet e semestrave çift për studentet e nivelit bachelor dhe master.

Afati për paraqitjen e provimeve: 15/03/2024 - 04/04/2024

 

Prodekani për mësim: Prof. Ass. Dr. Hajdar Sadiku